membership.png

One of the most important factor in any endeavor is a support system.  Join our group to have a solid foundation in native swine production.

ask us how to become one

MEMBERSHIP

PROFITABLE SEPTEMBER SEMINAR.jpg

Capacity building, technology transfer,  hands on trainings, this is what we do. 

what we do

SEMINARS

14732383_630218090489754_793570695672535

Every now and then, we showcase member farms here and in our facebook page.

we promote your farm

FEATURED FARM

Ang Philippine Native Pig Owners Network Association Inc. ay naglalayon magorganisa ng grupong mangangasiwa sa pangangalaga ng katutubong baboy o native pigs.

Nilalayon ng grupong PNPONAI na magkaisa ang mga nagaalaga ng native na baboy upang palakasin ang ating kampanya para sa ligtas, masustansya at maaring pagkakitaang kabuhayan.

Minimithi ng aming organisasyon na magbuklod kada lugar at makipagugnayan sa isa't isa at makibahagi sa mga "best practices" ng ating mga kasama.

Ang mga programang ito ay naglalayon magbahagi ng mga kaalaman at teknolohiya na maaraing mapakibangan ng ating mga miyembro sa lalong madaling panahon.

Inaasahan ng ating grupo na ang lahat ng sasapi sa asosayon na ito ay makikilahok sa lahat ng programa at aktibidad, magbibigay ng oras at panahon, magbabahagi ng kanyang kaalaman sa abot ng kanyang makakaya ng walang inaasahang kapalit.

FAVORITES

WHAT'S NEW?

House Bill 3540 3700, 3985, 4724 & 4741 Promoting the scientific propagation, processing, utilization and development of Philippine native animals, hereby creating the Philippine Native Animal Development Center

IN THE NEWS

7th Villar SIPAG OFW Family Summit highlighted the success stories of former OFW's turned agripreneurs

CONTACT ME

Tel: 0917-8822379
FB Page: Philippine Native Pig Network
Mail: ic_bil04@yahoo.com

© 2023 by JOHN SMITH. Proudly created with Wix.com